NỘI THẤT PHÒNG NET

Ghế Nhập Khẩu Piseat D1

Ghế Nhập Khẩu Piseat D1

Giá: 1,250,000 VNĐ

Bàn Game 2017  (TG17-Base)

Bàn Game 2017 (TG17-Base)

Giá: 590,000 VNĐ

Bàn Game 2017  (TG17-Pro)

Bàn Game 2017 (TG17-Pro)

Giá: 670,000 VNĐ

Bàn Game 2017 (TG17- Pro F)

Bàn Game 2017 (TG17- Pro F)

Giá: 740,000 VNĐ

Ghế lưới khung mạ Inox

Ghế lưới khung mạ Inox

Giá: 780,000 VNĐ

Nút nguồn Combo KĐ

Nút nguồn Combo KĐ

Giá: 99,000 VNĐ

Ốp hồi đơn - TG17

Ốp hồi đơn - TG17

Giá: 50,000 VNĐ

Ốp hồi đôi - TG17

Ốp hồi đôi - TG17

Giá: 99,000 VNĐ

Bàn Game 2016 (TG16)

Bàn Game 2016 (TG16)

Giá: 750,000 VNĐ

Bàn Game 2015 (TG15)

Bàn Game 2015 (TG15)

Giá: 780,000 VNĐ

Bàn Game 2017 (TG17 Pro 2C)

Bàn Game 2017 (TG17 Pro 2C)

Giá: 740,000 VNĐ

Mẫu mặt bàn

Mẫu mặt bàn

Giá: Liên hệ

Bàn TG17 - 2 Cấp

Bàn TG17 - 2 Cấp

Giá: 740,000 VNĐ

Ghế game TG03

Ghế game TG03

Giá: 750,000 VNĐ