Nút nguồn Combo KĐ

Nút nguồn combo

Giá bán: 99,000 VNĐ

Tổng quan sản phẩm Nút nguồn Combo KĐ

Nút nguồn combo gồm: 2 nút power, 1 nút reset, 1 mic, 1 headphone, 2 cổng USB 2.0

Kích thước : 180x50

Đánh giá sản phẩm Nút nguồn Combo KĐ

Video sản phẩm Nút nguồn Combo KĐ

Sản phẩm cùng loại

Nút nguồn Combo KĐ

Nút nguồn Combo KĐ

Giá: 99,000 VNĐ

Ốp hồi đơn - TG17

Ốp hồi đơn - TG17

Giá: 50,000 VNĐ

Ốp hồi đôi - TG17

Ốp hồi đôi - TG17

Giá: 99,000 VNĐ