Phòng máy Vàng tại Sơn Động Bắc Giang

Một phòng máy đẹp, rất có gu. Không cần trang trí tranh ảnh nhân vật game nhưng rất nổi bật