Bàn Game 2 cấp (TG15)

Mẫu bàn âm 2 cấp, hộp máy âm, cánh cửa gỗ melamin.

Giá bán: 700,000 VNĐ

Tổng quan sản phẩm Bàn Game 2 cấp (TG15)

Một số hình ảnh mẫu bàn đã thi công

Đánh giá sản phẩm Bàn Game 2 cấp (TG15)

Video sản phẩm Bàn Game 2 cấp (TG15)

Sản phẩm cùng loại