PHÒNG MÁY

Bàn kỹ thuật sửa chữa: Hệ thống hút mùi, máy test, nguồn kiểm tra, hệ thồng điện... Tất cả gọn gàng trong 1 sản phẩm