Bàn giáo viên kèm tủ thiết bị : TG-S01

Bàn giáo viên kèm tủ thiết bị được sử dụng cho các trường học, giảng đường, lớp học có sử dụng thiết bị âm thanh hỗ trợ giáo viên. Thiết bị âm thanh, máy tính... được lắp đặt trong tủ thiết bị và được quản trị bởi quản trị viên. Giáo viên, người sử dụng kết nối thông qua bộ chuyển đổi kết nối nằm phía trên mặt bàn có các cổng VGA, HDMI, USB, 2 LAN, POWER ON, AUDIO, Ổ cắm điện. Thuận tiện cho giáo viên khi mang notebook muốn kết nối hệ thông...

Giá bán: Liên hệ

Tổng quan sản phẩm Bàn giáo viên kèm tủ thiết bị : TG-S01

Đánh giá sản phẩm Bàn giáo viên kèm tủ thiết bị : TG-S01

Video sản phẩm Bàn giáo viên kèm tủ thiết bị : TG-S01

Sản phẩm cùng loại